Tømrer Erik Engelien
Lang erfaring innen oppføring av nye hus, hytter, tilbygg, garasjer, terrasser, skifting av vinduer/dører og takarbeid. Disponerer egen stilasje.


Mobil: 95192603
E-mail: erik.engelien@hebb.no

Mobil: 95192603
E-post: erik.engelien@hebb.noHammer-time?